Reklamácie

Nie ste spokojný?

Ak nie ste z akéhokoľvek dôvodu spokojný s dodaným tovarom, informujte nás o tom prosím najneskôr 3 dni odo dňa doručenia zásielky telefonicky alebo e-mailom. Vašu reklamáciu vybavíme najneskôr do 30 pracovných dní.

Reklamáciu môžeme uznať len v tom prípade, že ide o poškodenie tovaru alebo nesúlad objednávky a reálne doručenej zásielky (cena, tovar a pod.) spôsobené na strane predávajúceho.

Upozornenie

Pred prevzatím zásielky prosím skontrolujte, či nie je viditeľne poškodená. V prípade pochybností o jej neporušenom stave zásielku odmietnite prevziať a neodkladne nás kontaktujte. V prípade prevzatia zásielky a následnom zistení jej poškodenia alebo nekompletnosti už nie je z našej strany možné reklamáciu akceptovať.